Monday, 5 November 2012

స్వాతి పూకు


స్వాతి పూకు

స్వాతి నా మొడ్డను తన చెంపలకు ఆనింసుకుందిమొడ్డ పొడుగునా ముద్దులుపెట్టింది. “ఇలాంటిమొడ్డ చూసి ఎన్నాల్లయిందయ్యానాకు ఎన్నాళ్ళ నుండో ఒక కోరికఅది నీతో తీర్చుకుంటానుఅంది ఒదిన. “ఏంటి ఒదినా” అన్నాను . స్వాతి వీపు మీద నిమురుతూచూస్తూ ఉండు అంటూ . స్వాతి స్పూన్ తో కొంచెం ఐస్ క్రీం తీసుకొని నా మొడ్డ మీద పూసింది నాకు జిల్లు మందిఇస్స్స్స్అన్నాను. స్వాతి నా మొద్దకు పూసిన ఐస్ క్రీం అంతా నాకుతూ ఉందినాకు ఒళ్ళంతా గాలిలోతేలిపోయిందిఅది ఒక మరుపురాని అందమైన అనుభవంఅలా మూడు సార్లు నా మొడ్డకు అంతాఐస్ క్రీం పూసి నాకింది. “స్వాతి స్వాతి ఇప్పుడు నేను నీకు చేస్తాను” అన్నాను ఒదినను బెడ్అంచున కూర్చో పెట్టాను . స్వాతి తొడలు విడదీశాను.
ఒదినను వెల్లకిలా పడుకో మన్నాను మోకాళ్ళ దగ్గర మడిచి . స్వాతి వెల్లకిలా పడుకుంది రెండుతొడలు విడదీసిందినేను ఐస్ క్రీం తీసుకొని . స్వాతి పూకు మీదగొల్లి మీదతొడల మీదపూకుగుద్ద మధ్య లోపిర్రల సందున పూసాను కప్పు అవతల పెట్టి ఇంక నాకడం స్టార్ట్ చేసానుఐస్ క్రీంతో పాటు . స్వాతి పూకు కూడా తింటున్నానునేను చేసే చిలిపి చేష్టలకు . స్వాతి పరవసించి పోతూఉంది ” అబ్బా నువ్వు నిజంగా మన్మధుడివిరా నాకు స్వర్గం చూపిస్తున్నావురా మరిదీ ఉమ్మంఅచ్చ్ ఇస్స్స్స్ అమమ్మాఅంటూ నా మొహాన్ని తన పూకు మీద అడుముకుంది నేను . స్వాతిపూకు తొడలు గజ్జలు గుద్దమీద ఉన్నా ఐస్ క్రీం అంటా నాకేసాను.కప లో కొంచెం ఐస్ క్రీం మిగిలిఉంది.
నేను . స్వాతి తొడలు బాగా విడదీశానుమిగిలిన ఐస్ క్రీం పాలు . స్వాతి పూకు పెదాలు విడదీసి . స్వాతి పూకులో పోసాను ఓడిన “ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్” అంటూ మూలిగింది. “ఏమిచేస్తున్నావురా బాబూపిచ్చెక్కిపోతోందిరా” అంది . స్వాతి కళ్లు మూసుకొని. “ఏమీ లేదు స్వాతి నీపూకు పాయసంఐస్ క్రీం కలిపి జుర్రుకున్తున్నాను.” అన్నాను. “అబ్బా పూకు పాయసం ఏమిట్రా .నీ మాటలతో బులిపిస్తున్నావురా బాబూపూకులో మొడ్డ పెట్టకుండానే ఇంట సుఖం అందిస్తున్నావుథాంక్స్ మరిదీ” అందిఒదిననేను . స్వాతి పూకు పెదాలు విడదీసి నా నాలుకను . స్వాతి పూకులోకిపోనిచ్చి . స్వాతి పూకు రసం ఐస్ క్రీం కలిపి నాకుతున్నాను.

అబ్బా అబ్బా ఇంకతట్టుకోలేనురారా రా నా పైకి రారా నాపూకు దెంగరాదెంగు బాగ దెంగుఓఒ…….మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మం అచ్చ్. ……ఆహ్చ్చ్ .ఆహ్చ్చ్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మం.” అంటూ తన నడుముఅసహనంగా అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంది. “అలాగే . స్వాతి నాకూ నీ పూకు దెంగాలని చిరకాల కోరిక.అది  నాడు తీరబోతోంది ఒదిన” అంటూ నేను . స్వాతి కాళ్ళ మధ్య కూర్చున్నాను నా మొడ్డనురెండు చేతులతో పట్టుకొని ఊపుతున్నాను. స్వాతి తన చేతినికిందికి పోనిచ్చి నా మొడ్డనుపట్టుకుంది. “నువ్వునా పూకు పెదాలు విడదియ్యి.నేను నీ మొడ్డను నా పూకు దగ్గర పెడతాను.నువ్వు ఒక్క నెట్టు నెట్టుసర్రున దూసుకుపోతోంది నా చిన్నారి మొడ్డ” అంది . స్వాతి నా మొడ్డనుఊపుతూనేను స్వాతి  చేప్పినట్టు స్వాతి  పూకు పెదాలుబాగా వెడల్పుగా విడదీశాను.
. స్వాతి పూకు గులాబీ రంగులోమిలామిలా మెరుస్తూ ఉంది. స్వాతి నా మొడ్డ స్కిన్ వెనక్కు లాగినా మొడ్డ కొసన ఉన్నా గుండును తన పూకులోకి దోపుకుంది. “మదనా నా ముద్దుల మరిదీఇంకానీ స్వాతి  పూకులో పూకుప్రవెశం చెయ్యరా నా బంగారు కొండా” అంది ఒదిననేను హుప్ మని నామొడ్డను స్వాతి  పూకులోకినేట్టాను అదే సమయంలో స్వాతి  కూడా తన నడుమునుపైకి ఎత్తిందినామొడ్డ స్వాతి  పూకులో అడుక్కంతా దిగబడింది నా తొమ్మిది అంగుళాల మొడ్డ స్వాతి  పూకునిండుగా ఉంది నా ఆతులు . స్వాతి ఆతులు కలుసుకున్నాయినా మొడ్డ స్వాతి  పూకులో తాపడంఅయినట్టుంది.
. స్వాతి అసహనంగా మూలుగుతూ ఉంది ఆనందంతో తన తలను అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉందినాపిర్రల మీద చేతులు వేసి తన వైపు నొక్కుకుంటూ ఉంది తన నడుము పై పై కి ఎత్తుతూ నాకుఎదురోత్తులు ఇస్తూ ఉందినేనుకూడా నా మొడ్డను సాంతం బయటకు లాగి మరల స్పీడ్ గా స్వాతి పూకులోకి దోపుతున్నాను కసిదీరా స్వాతి  పూకునుకుమ్ముతున్నానుఇద్దరి ఒంటికి చెమటలుపట్టాయిరేపంటూ ఉందొ లేదో అన్నట్టుగా ఇద్దరం దెంగించుకుంటున్నాం. “స్వర్గం చూపిచ్చావుకదరా కన్నా అబ్బా ఇస్స్స్ నీ మొడ్డ ఏందిరాఇంత పొడుగుందినా పూకు నిండుగా ఉందిరా జన్మకు ఇది చాలురాఅబ్బా ఎంత సుఖం బాదరా నా పూకులో నీ మొడ్డ పెట్టి బాదు ఇస్స్స్స్ దెంగుదెంగు దెంగు నీ ఇష్టం నా పూకు నీది  స్వాతి  నీది ప్రతిరోజూ నాపూకు దెంగుఅబ్బా ” అంటూపిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉంది నాకు ఒపట్టాన కారాదుఅలా లాగి లాగి నా 6 అంగుళాలమొడ్డను స్వాతి  పూకులోకి లోపలకు బయటకు ఆడిస్తూ దెంగుతున్నాను.

స్వాతి 
” అన్నాను. “ఏంటి నా రాజా” అంది . స్వాతి మత్తుగా. “నా మొడ్డ రసం నీ పూకులో కార్చనా లేకబయట కార్చనా” అన్నాను.” ఒక్క సారి ఉలిక్కి పడింది. ” నీకు అయిపోవచ్సిందాఐతే నీ మొడ్డనుబయటకు తియ్యినా నోట్లో నా సళ్ల మీద బొడ్డు మీద కార్చు.” అంది ఒదిననేను నా మొడ్డను . స్వాతి పూకులో నుండి బయటకులాగాను. స్వాతి మొహం దగ్గర పెట్టానుస్వాతి   నోరు బాగాతెరిచిందితన నాలుక నా మొడ్డ గుండు దగ్గర పెట్టిందినా మొడ్డ రసం స్వాతి  నోట్లోకి సిప్పింది.అబ్బా ఎంత చిక్కగా ఉందిరా నీ పాయసం అంటూ నా మొడ్డ రసం చప్పరించిందినేను . స్వాతి మీదపడ్డానుఇద్దరం అలాగే సోమ్మసిల్లి పోయాముఅరగంట సేపు తరువాత లేచామునేను ఒదిననుఎత్తుకొని bathroom కు తీసుకెళ్ళానుఒదినను ఒక స్టూలు మీద కూర్చొపెట్టి . స్వాతి ఒళ్ళంతాశుభ్రంగా కడిగాను.

. స్వాతి కూడా నా మొడ్డను రుద్ది రుద్ది కడిగిందిఅలా కడుకుగుతున్నంతసేపూ నా మొడ్డనుముద్దులాడుతూనే ఉందిఇద్దరం బెడ్ రూం కు వచ్చి ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరం ఇమిడిపోయామునాకుమార్నింగ్ 6 కి మార్నింగ్ erection వచ్చింది మొడ్డ గట్టిగా స్టీల్ రాడ్ లా అయింది. స్వాతి లేచిజుట్టు ముడి వేసుకుందినా గుండెల మీద మోచేతులు పెట్టి నా మొహం లోకి చూస్తూమొన్నఉదయం నేను నీ రూం లోకివచ్సినప్పుడు ఇదిగో నీ బుజ్జి గాడు ఇలాగే బాగా లేచి సీలింగ్ వైపుచూస్తున్నాడుతమరు నిద్ర పోతున్నారుఅప్పటి నుండి  బుజ్జిముండను నా పూకులోదోపేసుకోవాలని తెగ ఆరాట పడ్డానుఅది  రోజు నెరవేరింది నా బుజ్జి కొండ నా బంగారు కొండఅంటూ నా మొడ్డను బుగ్గలకు అదుముకుందినా వట్టకాయలను చేత్తో నిమురుతూ “ఇదినా వజ్రాలమూట” అంటూ నా వట్టకాయలను తన నోట్లోకి తీసుకొని చప్పరించిందినేను అలా స్వాతి తోసరాగాలు ఆడుతూ వెల్లకిలా పడుకున్నాను.

7 comments:

 1. im sumalatha varma sex worker suma143cool@gmail.com 8522971796

  ReplyDelete
  Replies
  1. Indian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


   Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


   Indian Girl Night Club Sex Party Group Sex


   Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


   Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

   Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

   Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

   Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

   Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

   Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

   Indian Mom & Daughter Forced Raped By RobberIndian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


   Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


   Indian Girl Night Club Sex Party Group Sex


   Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


   Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

   Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

   Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

   Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

   Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

   Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

   Indian Mom & Daughter Forced Raped By Robber

   Sunny Leone Nude Wallpapers & Sex Video Download

   Cute Japanese School Girl Punished Fuck By Teacher

   South Indian Busty Porn-star Manali Ghosh Double Penetration Sex For Money

   Tamil Mallu Housewife Bhabhi Big Dirty Ass Ready For Best Fuck

   Bengali Actress Rituparna Sengupta Leaked Nude Photos

   Grogeous Desi Pussy Want Big Dick For Great Sex

   Desi Indian Aunty Ass Fuck By Devar

   Desi College Girl Laila Fucked By Her Cousin

   Indian Desi College Girl Homemade Sex Clip Leaked MMS   Delete
 2. hi iam kiran any girls call me 9700332114

  ReplyDelete
 3. my mail id changed to sumalatha143cool@gmail.com...my old mail id hs haked by someone...im a sex worker 23 yrs old 08522971796

  ReplyDelete
 4. hi im krish call me at 7674041269

  ReplyDelete